Slagkracht voor "Droomboom vzw"
Rackets And Bats For Life - logo_project
Privacy
Over het event

Tijdens dit evenement is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het evenement  betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, web casting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media. De organisatie heeft  het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het evenement, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens die worden gevraagd bij uw inschrijving worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Ze zullen niet worden doorgegeven aan een derde partij.

Over de website

Uw persoonsgegevens worden door Hebad vzw verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Laatst bijgewerkt : 9 augustus 2018